Melissa Castillo September 21, 2020 0 Comments

Gruvsvårigheter att intensifieras oerhört eftersom Bitcoins hashrate slår nytt genom tiderna

Det har varit en utbredd användning i Bitcoin-nätverket under de senaste veckorna. Detta är ett resultat av investeringsflödet och handelsintresset, som alla har spelat en roll i Bitcoin Lifestyle nuvarande position. På ytnivån, inflödet av institutionella investerare och gigantiska teknikföretag som MicroStrategy som tar ett djupt dyk in i branschen, stiger Bitcoins värde fundamentalt, utan […]